ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์

 

                จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตั้งอยู่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในอาคาจิปาถะภัณฑ์ แบ่งห้องแสดงไว้หลายห้อง ประกอบด้วย...

                ห้องแสดงศิลปวัตถุโบราณสมัยทวราวดี ที่ยังหลงเหลืออยู่ตามหัวไร่ปลายนา ซึ่งเก็บรักษาไว้ภายในอาคารจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว

  

                ห้องแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไท-ยวน ที่ได้เคลื่อนย้ายจากเมืองเชียงแสนเมื่อปี พ.ศ. 2347 มาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองราชบุรี อาทิเช่น เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพทำนา การดำรงชีวิต การร่วมคิดอ่านพัฒนาชุมชน การเกิด การกิน ฯลฯ

 

                ห้องแสดงภูมิปัญญาการทอผ้าจกไท-ยวนเชียงแสน การจำลองชีวิตแบบดั้งเดิมของไท-ยวน จนถึงการพัฒนาวิธีการทอผ้าในปัจจุบัน

                 ห้องแสดงผ้าจกโบราณของชาวไท-ยวนดั่งเดิม อายุประมาณ 200 ปีล่วงมาแล้วถึงปัจจุบัน และผ้าจกผลงานของลูกหลานไท-ยวนปัจจุบัน ที่สืบทอดมาจากบรรชนจนถึงปัจจุบัน

                ห้องแสดงการแต่งกายของชาติพันติธ์ต่าง ในจังหวัดราชบุรี อาทิ ชาวไทย-ยวน ลาวโซ่ง ลาวเวียง มอญ กระเหรี่ยง จีน ไทยทรงดำ ไทยพื้นถิ่น ฯลฯ

                นอกจากนี้ จิปาถะสถานบ้านคูบัว ยังมีมุมแสดงอื่นๆ ให้ชมอีกมากมาย...

    ........................................................................................................................................

              

เมืองโบราณคูบัว  อยู่ใตำบลคูบัว อำเภอเมือง ฯ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้างประมาณ ๘๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร เช่นเดียวเมืองโบราณแห่งอื่น ๆ ที่พบในประเทศไทย เช่นเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และเมืองโบราณบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
             บริเวณเมืองโบราณทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมือง มีเนินดินโบราณสถานรวม ๔๔ แห่ง พบว่าเป็นฐานเจดีย์ที่สร้างขึ้น เนื่องในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาท และฝ่ายมหายาน พุทธสถานฝ่ายมหายานมักนิยมตบแต่งอาคารด้วยลวดลายต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแผ่นภาพดินเผา แผ่นภาพปูนปั้น ตลอดจนประติมากรรมนูนสูงทั้งดินเผา และปูนปั้นเช่นกัน ได้พบภาชนะดินเผารูป พระโพธิสัตว์ เทพ นาค ครุฑ คนธรรพ์ ยักษ์ รากษส คนแคระ สิงห์ ช้าง ม้า เป็นต้น โดยเฉพาะเศียรพระโพธิสัตว์ดินเผาที่แสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูง คล้ายคลึงกับภาพเขียนในถ้ำอชันตา ของอินเดีย รูปพระโพธิสัตว์ล้วนยืนอยู่ในท่าตริภังค์ (ยืนเอียงสะโพก) ทรงศิราภรณ์ และเครื่องประดับอื่น ๆ เช่นเดียวกับประติมากรรมในศิลปะอินเดีย แบบหลังคุปตะ คล้ายกับที่พบในถ้ำอชันตา และถ้ำเอลโลราในอินเดีย
             พุทธสถาน ที่เป็นทั้งเถรวาท และมหายาน ที่สำคัญคือวัดโขลงสุวรรณคีรี ซึ่งตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองคูบัว มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดของบรรดาพุทธสถานทั้ง ๔๔ แห่ง ลักษณะของฐานโบราณสถานคล้ายกับศาสนสถานเขาคลังในกลางเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
             พุทธสถานฝ่ายเถรวาท ไม่นิยมการประดับตกแต่งมากนัก อาจมีเพียงแผ่นอิฐแต่งลวดลายหรือชิ้นส่วนลวดลายดินเผาประดับ หรืออาจเป็นแผ่นภาพเล่าเรื่องในพุทธศาสนา เช่นภาพปูนปั้นประดับโบราณสถานแห่งหนึ่ง เป็นภาพจากนิทานในนิกาย สรวาสติวาส คล้ายกับภาพปูนปั้นประดับฐานเจดีย์จุลประโทน จังนครปฐมซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไปในดินแดนสุวรรณภูมิ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒
             โบราณสถานอีกแห่งหนึ่งได้พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ครอบด้วยผอบเงิน ฝาแกะลวดลายดอกบัวบรรจุในช่องกลางของกล่องรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเจาะเป็นช่องวางอยู่ใต้ฐาน กล่องดังกล่าวคล้ายกับที่พบที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา และคล้ายกับกล่องเครื่องพิธีวางศิลาฤกษ์ของลังกาที่เรียกว่า " ยันตรกาล " ปกติมี ๙ ช่องหรือมากกว่านั้น เพื่อบรรจุรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องจักรวาลที่มีที่มาจากอินเดีย
             โบราณวัตถุที่พบที่เมืองคูบัว มีทั้งที่เป็นของที่ทำขึ้นเนื่องในศาสนา และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทำขึ้นเนื่องในศาสนาได้แก่ พระพุทธรูปดินเผา พระพุทธรูปปูนปั้นปางปฐมเทศนา พระพิมพ์แบบต่าง ๆ ที่ทำจากดินเผาและหินชนวน ชิ้นส่วนธรรมจักรศิลา ประติมากรรมรูปบุคคลที่ทำด้วยดินเผาและรูปปั้น
             โบราณวัตถุที่ทำขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ ภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยดินเผา เช่น ตะคัน ตะเกียง แว ลูกกระสุนที่ประทับลวดลาย เครื่องประดับทำจากโลหะ เครื่องมือโลหะ ลูกปัดแก้ว เป็นต้น ทั้งหมดล้วนสืบทอดมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่มีเทคนิคและวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นdot
มุมจัดแสดง
dot
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletรายการวิทยุพบประชาชน
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ราชบุรี
bulletสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ราชบุรี
bulletสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสรรพกรจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
dot
สาระประโยชน์
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
dot
ข่าวสาร
dot
bulletอสมท.
bulletสำนักข่าว INN
bulletBEC NEWS
bulletIPTV
bulletสำนักข่าว NOL
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
dot
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
bulletแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
การเดินทาง
dot
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletของฝาก
bulletโครงการเมืองสะอาดราชบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletร้านอาหาร
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี
dot
bulletสินค้า OTOP 5 ดาว
bulletสินค้า OTOP 4 ดาว
bulletสินค้า OTOP 3 ดาว
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว,สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จำกัด 101 หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 0-3271-7165