ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่บ้าน OTOP article

ผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน OTOP

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก

ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

                ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก    ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทางคณะที่ปรึกษายึดหลักการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP  จำนวน 4 ด้านหลักด้วยกัน คือ การพัฒนาทางด้านชุมชน   การพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์  การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาทางด้านการอนุรักษ์  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

 

การพัฒนาทางด้านชุมชน

1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี และความพร้อมของกลุ่ม

1.1   เนื้อหาสาระหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี และความพร้อมของกลุ่ม อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ระหว่างวันที่ 14 15 พฤศจิกายน 2549 ณ จิปาถะภัณฑ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน  เนื้อหาสาระหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี และความพร้อมของกลุ่ม ประกอบไปด้วย

                                   

                                      

                                          

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

2.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

2.1   เนื้อหาสาระหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ประกอบไปด้วย

-  บทบาทหน้าที่จรรยาบรรณ และการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-  ทักษะการนำเสนอชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น

-  การวางแผนการท่องเที่ยวและกำหนดเส้นทาง

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
โครงการ หมู่บ้าน OTOP

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ article
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว article
ด้านการอนุรักษ์ articledot
มุมจัดแสดง
dot
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletรายการวิทยุพบประชาชน
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ราชบุรี
bulletสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ราชบุรี
bulletสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสรรพกรจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
dot
สาระประโยชน์
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
dot
ข่าวสาร
dot
bulletอสมท.
bulletสำนักข่าว INN
bulletBEC NEWS
bulletIPTV
bulletสำนักข่าว NOL
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
dot
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
bulletแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
การเดินทาง
dot
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletของฝาก
bulletโครงการเมืองสะอาดราชบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletร้านอาหาร
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี
dot
bulletสินค้า OTOP 5 ดาว
bulletสินค้า OTOP 4 ดาว
bulletสินค้า OTOP 3 ดาว
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว,สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จำกัด 101 หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 0-3271-7165