ReadyPlanet.com
dot dot
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ article

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด ได้ทำการออกแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจกให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม การเพิ่มมูลค่าสินค้าของผลิตภัณฑ์

 

 

               รูปแบบที่ 1  ปลอกใส่กล่องกระดาษทิชชูจากผ้าซิ่นตีนจก

                 

 

 

 

                                                                         

แนวความคิดผลิตภัณฑ์

          เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกมีราคาค่อนข้างสูง  ดังนั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นตีนจกจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยภายในครัวเรือนเป็นหลัก ลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเกิดแนวความคิดในการนำผ้าซิ่นตีนจกมาประยุกต์ใช้ในการสวมกล่องกระดาษทิชชูเพื่อวางประดับภายในห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว ฯลฯ

  

         รูปแบบที่ 2  กระเป๋าใส่โทรศัพท์จากผ้าซิ่นตีนจก

 

แนวความคิดผลิตภัณฑ์

           เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือนั้นได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะนำผ้าซิ่นตีนจกที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไท-ยวน มาประยุกต์ให้เข้ากับกระแสเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการตีตลาดกลุ่มวัยรุ่น เพราะเป็นกลุ่มวัยที่มีความนิยมเทคโนโลยีทางด้านมือถือเป็นส่วนมาก

         รูปแบบที่ 3  กระเป๋าถือสตรี

 

แนวความคิดผลิตภัณฑ์

            เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกมีราคาค่อนข้างสูง  จึงคิดที่จะทำกระเป๋าถือของสุภาพสตรี โดยการนำผ้าจกที่มีลายสวยงาม

มาต่อติดกับผ้าพื้น และยังเอาวัสดุอื่นมาผสมเช่นมือจับที่เป็นไม้ ทำให้เกิดมูลค่าของสินค้าเพิมขึ้น

           

         

 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นตีนจก

                โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทราบถึงกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ผู้สอน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา  ฤทธิ์นิ่ม ภาควิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะ  ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น  31 คน 

 

                          

 

                          

 

                        

                   

                        
โครงการ หมู่บ้าน OTOP

หมู่บ้าน OTOP article
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว article
ด้านการอนุรักษ์ articledot
มุมจัดแสดง
dot
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletรายการวิทยุพบประชาชน
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ราชบุรี
bulletสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ราชบุรี
bulletสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสรรพกรจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
dot
สาระประโยชน์
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
dot
ข่าวสาร
dot
bulletอสมท.
bulletสำนักข่าว INN
bulletBEC NEWS
bulletIPTV
bulletสำนักข่าว NOL
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
dot
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
bulletแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
การเดินทาง
dot
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletของฝาก
bulletโครงการเมืองสะอาดราชบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletร้านอาหาร
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี
dot
bulletสินค้า OTOP 5 ดาว
bulletสินค้า OTOP 4 ดาว
bulletสินค้า OTOP 3 ดาว
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว,สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จำกัด 101 หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 0-3271-7165